Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel Gürültü Ölçümleri

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

Hava Kalitesi ve Gürültü Ölçüm Birimimizde yer alan cihazlarla, Sanayi tesislerinde oluşan iç ve dış ortam gürültü düzeyi ölçümleri, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemine ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.Yapılan analiz ve ölçümlere ait sonuçlar; tüm Resmi kurumlarca kabul edilen ve Türk Akreditasyon Kurumu’nun ilgili rehber dokümanları doğrultusunda ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerinde istenilen formatta hazırlanarak raporlanmaktadır.

Çevresel Gürültü Ölçümleri:

Laboratuarımız bünyesinde bulunan Gürültü ve titreşim ölçüm cihazları ile;Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, : 07.03.2008 tarih 26809 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne istinaden yapılması gereken;-Endüstriyel tesisler ve müzik yayını yapılan işletmelerde Akustik rapor hazırlanması--ÇED raporlarında arka plan gürültü seviyesi ölçümleri ve muhtemel gürültü hesaplamaları-Endüstriyel tesislerde çevresel gürültü düzeyinin tespiti,İle ilgili raporlar hazırlanabilmektedir.

yükleniyor..