Numune Alma

NUMUNE ALMA

Çevre Kanunu'na göre denetime tabi kuruluş ve işletmelerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Alınan tedbirlerin uygunluğu belirli zamanlarda alınan örneklerin ölçüm ve analizlenerek kontrol edilmesi ile mümkündür.Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği’nce alıcı ortama verilen atıksuların kalitesinin belirlenmesi için deşarjda sürekli ya da aralıklı olarak numunelerin alınması ve Yönetmelikte denetimi istenen kalite parametrelerinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu numunelerin sıklığı “Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği”nde belirlenmiştir. 

Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği hangi sektörlerden; anlık, 24 veya 2 saatlik kompozit numunelerin alınacağını belirlemiş olup, Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği’nde belirlenen esaslarda ve numune sıklığına göre deşarj izin belgelerinde belirtilen miktarlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca numune alınarak analizlenmesi ve analiz sonuçlarının 5 (beş) yıl süre ile saklanması ve ilgililerce istenmesi halinde gösterilmesi gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca; atıksu arıtma tesislerinin deşarj izni ve deşarj yenileme iznine esas numunelerinin Bakanlık personeli, deşarj izin belgelerinde belirlenen sıklıktaki İZLEME numunelerinin ise Bakanlık’ça açılmış olan numune alma eğitimine katılarak sertifakalandırılmış personeli bulunan ve Bakanlıkça numune alma yetkisi verilen laboratuvarların alması gerekmektedir.Analitik sürecin doğruluk derecesi; analistin tecrübesi, dikkati, teknolojiye ve metoda uyumu kadar, örneğin usulüne uygun alımı, uygun koşullarda taşınması gibi niteliklere de bağlıdır.

Laboratuvarımızda Bakanlığın belirlediği esaslara uygun kompozit numune alma cihazları, saha tipi pH, elektriksel iletkenlik ölçer cihazlar mevcut olup, numune alma işlemini yapmak üzere Bakanlığın düzenlediği “Su ve Atıksu Numune Alma Eğitimi”ne 4 personel katılarak sertifika almışlardır. Sahadan numune toplayacak araçlar da numunelerin sıcak/soğuktan özelliklerini değiştirmemesi için gerekli cihazlarla donatılmıştır.

yükleniyor..