Su Ve Atıksu Analizi

Su Ve Atıksu Analizi

Atıksular evsel ve endüstriyel kullanımlar sonucunda kirlenmiş olan, özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş bulunan sulardır. Kanalizasyon bağlantı izni bulunmayan firmalar arıtma tesisleri kurarak atıksuları Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde tabi oldukları tablonun değerlerine göre arıtarak alıcı ortama vermektedirler. Tüm firmaların arıtılmış atıksularının, deşarj izin belgelerinde belirtilen sıklıkla yetkili Çevre Laboratuvarı tarafından alınarak analiz edilmesi gerekmektedir. Arıtılmış atıksuların sulama suyu olarak yeniden kullanılabilmesi için gerekli analizler ise ilgili mevzuatta belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Eklenmiş Dosyalar: 

yükleniyor..